Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

Vzkazy

 
Jméno: *
Mail:
E-mail:
Vzkaz: *
* - položky je nutné vyplnit


Zobrazuji příspěvky: 1 - 10 z 25
Další strana >>

Marie 2014-10-20 23:01:33
Kupte prosím do fondu detektivku: Naše heslo apokalypsa. D?kujeme
 
knihovnice - knihovna@jevisovka.cz 2010-05-05 11:55:38
Oznamujeme všem, že knihovna má od kv?tna 2010 nové webové stránky a to na adrese:
www.knihovnajevisovka.webk.cz
Původní stránky již nebudou aktualizovány, vše nové najdete na stránkách nových. V??ím, že budou kvalitn?jší a máte zde možnost p?ejít hned do on line katalogu knihovny. Vyzkoušejte, hledejte, užívejte. Vaše knihovnice.
 
knihovnice - knihovna@jevisovka.cz 2009-11-11 21:12:47
Práv? dnes byl zprovozn?n on-line katalog knihovny na adrese: www.knihovna.jevisovka.cz.
K vyhledávání z fondu knihovny - knihy a periodika a možnost nahlédnutí do osobního konta každého ?tená?e.
Využívejte službu - novinky v knihovn?, pop?. rezervace knih. Vaše knihovnice
 
knihovnaice - knihovna@jevisovka.cz 2009-10-24 15:51:28
Oznamuji návšt?níkům našich stránek, že byla zm?n?na e-mailová adresa knihovny
knihovna@jevisovka.cz
N?jakou dobu bude dostupná také adresa stará, ale pro novou poštu používejte, prosím, adresu novou. D?kuji.
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2009-09-23 21:50:14
Všem milovníkům hezkých knih !!!
Poda?ilo se vym?nit další soubor knih z vým?nného fondu a už ve ?tvrtek 24.9. si můžete p?ijít vybrat ze 150 nových knih. Ješt? i tuto sobotu bude knihovna zav?ená z důvodu slavnostního setkání cyklistů, ale ve ?tvrtek je knihovna jen pro vás.T?ším se.
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2009-05-14 13:31:35
Ve st?edu 13. 5. 2009 se poda?ilo vym?nit jeden soubor knih z vým?nného fondu, proto neváhejte a p?ij?te ?tená?i, máme 133 nových knih. P?ineste sebou knihy, které máte delší dobu vypůj?ené.
Dnes ve ?tvrtek od 17 - 19 hodin a v sobotu od 15 - 17 hodin bude knihovna pro všechny otev?ená.
Ješt? jedna dobrá zpráva - p?ipravujeme v naší knihovn? wwww.katalog - kde si budete mít možnost doma u internetu vybrat knihy, které máme v naší knihovn? a zjistit, zda jsou vypůj?ené nebo k vypůj?ení. Jakmile bude zprovozn?n budeme ?tená?e a všechny ob?any informovat na webových stránkách knihovny a obce.
Vaše knihovnice - 14.5.2009
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2009-04-26 21:05:37
Upozor?uji ?tená?e, že b?hem m?síce kv?tna vym?níme jeden soubor knih z vým?nného fondu a p?ivezeme nové knihy. Pokud máte knihy p?e?tené, p?ineste je zp?t do knihovny, abychom mohli knihy vym?nit. Knihovna bude otev?ená do prázdnin vždy ve ?tvrtek od 17 - 19 h a v sobotu od 15 - 17 hodin. T?ším se na Vaši návšt?vu v knihovn?.
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2009-03-02 19:02:02
Vážené ?tená?ky a ?tená?i, uvítali byste rozší?ení knihovníh fondu naší knihovny? Pokud vám u nás n?které tituly chybí, napište nám jejich názvy a autory, a my se je pokusíme v rámci svých možností doplnit. Pište na: knihovna.jevisovka@iol.cz , pop?. rovnou do vzkazů na webových stránkách knihovny.
Vaše knihovnice.
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2009-02-18 14:17:55
Ve ?tvrtek 19. 2. 2009 bude knihovna zav?ená, p?íští půj?ování prob?hne v sobotu od 15 - 17 hodin.
P?ipomínáme ?tená?ům, kte?í dosud tak neu?inili, že od za?átku roku probíhá nová registrace ?tená?ů pro rok 2009. Výše ?lenského p?ísp?vku zůstala stejná, jako v lo?ském roce. Vaše knihovnice.
 
knihovnice - knihovna.jevisovka@iol.cz 2008-12-29 19:57:28
Zítra v úterý 30.12.2008 bude poslední půj?ování knih v letošním roce. Máme pro ?tená?e p?ipravený nový soubor z vým?nného fondu a také n?kolik novinek ve fondu knihovny. Cht?la bych pop?át všem ?tená?ům spoustu hezkých a ?tivých knih, pevné zdraví a ostrý zrak a taky trochu št?stí a pohodu v roce 2009. PF 2009 ! Vaše knihovnice.