Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010
Místní knihovna
691 83 Jevišovka
knihovnice: Božena Bošiaková
telefon: 605 221 971
eviden?ní ?íslo knihovny: 1360/2002
e-mail: knihovna@jevisovka.cz
webové stránky : www.knihovnajevisovka.wz.cz
 
tyto stránky již nebudou aktualizovány 
 
nové zprávy o knihovn?  najdete na
 www.knihovnajevisovka.webk.cz