Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

 

Březen měsíc čtenářů- vyhodnocení

V průběhu měsíce března měli žáci základních škol možnost zúčastnit se mimo jiné také literárních testů na různá témata.

Na otázky testu Co kdo řekl o pohádkách a pověstech odpovídalo celkem 11 čtenářů, nejlépe byla vyhodnocena Danihelová Šárka se 7 body.

Dalšího testu Dětské knihy a jejich autoři se zúčastnilo celkem 6 čtenářů a nejlépe byl vyhodnocen Tomáš Marek se 6 správnými odpověďmi z celkem 10 otázek.

Protože většina čtenářů si myslí, že ví o internetu téměř vše, další test byl zaměřen právě na internet. Kvíz o internetu vyplnilo celkem 5 čtenářů a nejlépe odpověděla na 10 otázek Hradilová Vendula, celkem 8 správných odpovědí.

Pro kontrolu si mohou čtenáři testy prohlédnout a porovnat své odpovědi s těmi správnými.

I když každý test má svého výherce, přesto i tito výherci mají ještě mezery, které by si měli doplnit nejlépe čtením.

29. 3. 2010

 

 

Březen měsíc čtenářů

Naše knihovna se na tento pro čtenáře významný měsíc připravila nejen novým souborem knih z výměnného fondu, ale také nákupem novým a velmi zajímavých knih.

Připravili jsme také několik akcí, které se uskuteční v průběhu měsíce března. Pro děti z mateřské školy připravíme návštěvu knihovny, výstavku dětské literatury a nabídneme novinky pro zapůjčení.

Žáci základní školy se mohou zúčastnit soutěže o čtenáře roku, který vyhlásila ZŠ za podpory knihoven ( výstavky na vyhlášená témata ) dále mohou soutěžit v literárním kvízech a křížovkách.

Dětem, které se zúčastnily zápisu do 1. třídy nabízíme bezplatné členství pro rok 2010, pokud se dostaví se svými rodiči a budou mít o členství v knihovně zájem.

A všem čtenářům nabízíme níže uvedené novinky knih.

Knihovna bude po celý měsíc otevřená v dobu obvyklou.

 


Nopová,Stanislava
Daiquirita

Picoult,Jodi,1966
Desátý kruh

Picoult,Jodi,1966
Je to můj život

Janouch,Katerina,1964
Nejbližší

Keleová-Vasilková
Pozlátko

Nopová,Stanislava
Pro práci zabíjet

Mann,Reva,1957
Rabínova dcera.Pravdivý příběh ortodoxního židovst

Nopová,Stanislava
Riskantní prázdniny

Keleová-Vasilková,Taňa,1964
Rozbité štěstí

MacClure,James
Spletitá síť


Nopová,Stanislava,1953
Toridi ( pro dětské čtenáře )

Lada,Josef,1887-1957
Velká kniha českých říkadel ( pro nejmenší čtenáře )

Nopová,Stanislava
X Terra Incognita

Brown,Dan,1964(22.6.)
Ztracený symbol

27. 2. 2010 

Do knihovny přijela paní spisovatelka.

       Ve čtvrtek ve druhé polovině půjčování se ve dveřích objevila paní, která mi oznámila, že nám přivezla nějaké knihy. Nedůvěřivě jsem se zeptala, zda nové?  „Samozřejmě, že nové!“ řekla a z nenápadné nákupní tašky začala vytahovat jednu knihu za druhou. Pohled na knihy mi napověděl, že přede mnou stojí autorka těchto knih. Neuvěřitelné! Ani nevím, co se mi v ten moment honilo hlavou. Některé tituly mi byly povědomé z e-mailové nabídky, ale o autorce jsem nevěděla vůbec nic. Než jsme vypili  čaj už jsem věděla v kostce vše. Paní Stanislava Nopová pochází ze Zlína a nyní žije v Hradci Králové. Napsala celkem 7 titulů různých žánrů, první byl cestopis o Austrálii, kde asi tři roky žila. Paní Nopová za velmi krátkou chvíli (než jsme vypili čaj) mi povyprávěla o všech problémech spojených s vydáním knihy a s její distribucí. Zajímala se nejen o knihovny, ale také o čtenáře a nakupované knihy. Samozřejmě, že jsem si prohlédla nabízené tituly a už jen proto, že preferuji české autory, ale také proto, že mě knihy paní Nopové zaujaly, rozhodla jsem se pro naše čtenáře několik titulů zakoupit. Čtenáři si mohou zapůjčit tyto knihy paní Stanislavy Nopové:

Daiquirita – román pro ženy a pro muže

Pro práci zabíjet – napínavý dobrodružný příběh s vizí sci-fi

Riskantní prázdniny – sci-fi thriller

X terra inkognita – akční thriller

Toridi -  dobrodružná kniha pro děti i dospělé

     Několik čtenářů mělo možnost účastnit se naší neplánované besedy, ale fotodokumentaci jsem nemohla udělat, jelikož jsem neměla fotoaparát.  Nevadí! Myslím, že pokud se budou knihy půjčovat a budou se čtenářům líbit, bude to největší odměnou pro paní Stanislavu Nopovou. Přeji jí hodně zdaru při psaní dalších knih a věřím, že se ještě setkáme.

PS. Samozřejmě, že jsem si vybrala jeden titul a hned jsem se začetla – kniha Daiquirita je napínavá a čte se sama. Doporučuji.

20. února 2010 , knihovnice Božena Bošiaková

 

Advent v Jevišovce

 První adventní neděle v Jevišovce byla věnovaná slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu v obci. O kulturní program ve formě literárního pásma se zasloužili čtenáři místní knihovny. Po rozsvícení vánočního stromu za doprovodu koled a vánočních písní byli přítomni občerstveni horkým čajem a svařeným vínem. Foto na www.obec-jevisovka.cz.

 

Týden knihoven v naší knihovně

 

  Po celý Týden knihoven od 5. – 11. 10 2009  bylo umožněno seniorům, ženám na mateřské dovolené a ostatním občanům bezplatné zaškolení o základech práce na internetu.     

Úterý 6.10. bylo na téma Knihovna pro celou rodinu, kdy jsme očekávali rodiče se svými dětmi a připravili jsme výstavku literatury dětské a také naučné na téma výchova v rodině.

Akci knihovny Hraní s knihou , která byla zaměřena na čtení, malování a vyprávění o oblíbených knihách využily děti a paní učitelky z naší mateřské školky. Navštívily knihovnu ve čtvrtek dopoledne, prohlédly si spoustu knih a také výstavku knih o pohádkách a dokonce si několik knížek půjčily na čtení ve školce.

     Pro starší žáky jsme připravili literární soutěž  ve dvou kategoriích a to na téma knihy Boženy Němcové Babička, která je nominovaná v anketě Kniha mého srdce a další na téma Něco málo z knih pro děti a mládež. Oba testy mohou čtenáři vyzkoušet do konce měsíce října 2009.

Knihovna spolupracuje se ZŠ Drnholec v soutěži Staň se čtenářem roku Základní školy v Drnholci ! Podporuje čtenáře z Jevišovky a celoročně bude provádět výběr literatury na zadané téma měsíce.

Knihovna vyhlásila anketu pro čtenáře o spokojenosti s naší knihovnou a s možností návrhu vylepšení služeb knihovny v průběhu měsíce října 2009.

    Amnestii dlužníků využilo celkem 5 čtenářů a bezplatnou registraci 4 noví čtenáři.

I nadále bude knihovna otevřená vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 – 19 hodin a v sobotu od 15 – 17 hodin.

14. 10. 2009

Prvňáčci poprvé do knihovny

      Knihovna nabízí žákům 1. ročníku ZŠ členství v místní knihovně bez zaplacení registračního poplatku do konce roku 2009. Stačí navštívit knihovnu spolu s rodiči a vybrat si knihu nebo časopis. Prvňáčkům nabízíme velké množství pěkných nových knih pro první čtení.

Každý nový čtenář obdrží malý dárek!

3.9.2009 

Za pěkné vysvědčení malý dárek

     Čtenář, který se "pochlubí" svým pěkných vysvědčením, může si z knihovny odnést malý dárek.  N e v á h e j t e   a přineste své vysvědčení.      V sobotu 27. 6. 2009 bude knihovna hodnotit čtenáře za školní rok         2008 - 2009. Přijďte v dobu obvyklou od 15 - 17hodin.

 Prázdninové půjčování a provoz knihovny

        Pro všechny občany mám jednu dobrou zprávu. Knihovna také o prázdninách bude otevřená ve čtvtek od 17 - 19 hodin a v sobotuod 15 do 17 hodin. Máme připravené nové knihy z výměnného fondu, dále několik novinek nakoupených do fondu naší knihovny a spoustu nových časopisů.     Těšíme se na vaši návštěvu o prázdninách i po prázdninách.

 

Čtenáři malovali
         V rámci Dne dětí měli čtenáři možnost zůčastnit se soutěže v malování na chodníku a to jakoukoliv postavu z knihy. Protože malovaly menší děti, které zatím nechodí do školy, byli do soutěže zařazeni a zároveň odměněni čtenáři Sabina Poláková a Patrik Vymazal.
Oba čtenáři obdrželi věcnou cenu. Blahopřejeme.
        

Mezinárodní den dětí – MDD

  V neděli 31. 5. 2009 v 15 hodin se již tradičně sejdou děti a jejich rodiče k oslavě Dne dětí.

Pokud nám počasí bude přát a bude možno malovat na „chodníku“ v y z ý v á m  všechny čtenáře k namalování nejoblíbenější postavy z knihy, čímž bychom volně navázali na právě probíhající anketu Kniha mého srdce.

    Tři nejúspěšnější ilustrátoři budou oceněni zvláštní cenou knihovny.


Kniha mého srdce - KMS      

      V měsíci dubnu se knihovna zapojí do celostátní akce vyhlášené Českou televizí, Českým rozhlasem,  Svazem českých knihkupců a nakladatelů  a  knihovnami

                         Kniha mého srdce ( KMS ),

jejímž cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Jedná se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC pod názvem „The Big Read“ (www.bbc.co.uk/bigread).

Od dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaných knihám. Cílem celé akce  není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven.

Čtenáři obdrží záložku do knihy a mohou hlasovat na kuponu, který obdrží v knihovně nebo na www.knihasrdce.cz.                                          

 19. 3.2009   

Březen měsíc knihy a internetu

Projekt Březen – měsíc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úspěšných ročnících svoji historickou úlohu. Řada konferencí a aktivit, které díky němu vznikly či se  rozvinuly, však pokračuje dále – jako ISSS, INSPO, Junior Internet, Zlatý erb, Biblioweb, Noc s Andersenem. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.

Více na www.brezen.cz

    Přesto naše knihovna se připravuje na tento měsíc zasvěcený knihám a internetu.

Naši dětští čtenáři budou mít možnost zúčastnit se soutěží a také bude vyhodnocena jejich četba knih. Pro děti i dospělé budou připravené výstavky literatury na různá témata s velkým výběrem knih a časopisů.

18. 2. 2009

Soubor z výměnného fondu

     V minulém týdnu jsme obdrželi do místní knihovny nový soubor knih z výměnného fondu. Celkem 206 nových knih různých žánrů je připraveno pro čtenáře  na hezké chvilky o Vánocích. 

Těšíme se na Vaši návtěvu a v průběhu vánočních prázdnin následovně:   v úterý 23. 12. 08 od 17 - 19 hodin, v sobotu 27. 12. 08 od 15 - 17 hod., v úterý 30. 12. 08 od 17 - 19 hodin a v sobotu 3. ledna 2009 od 15 - 17 hodin

 Dále pak v dobu obvyklou.

17. 12. 08 

 

Pro věrné čtenáře několik novinek

Lenka Lanczová - Vůně deště -  hezký román pro dívky a ženy

Magda Váňová - Past - Milana Kainová až na pohřbu svého manžela zjistí, že měl se svou milenkou syna, po kterém ona marně toužila.

Jan Cimický - Hodiny v mlze - Karel a Gábina prožívají lásku v Paříži a prosluněné Provenci. Po návratu domů je čeká velké překvapení - je srpen 1968.

Golden - Gigolo - příběh strhuje svou svěžestí, je plný vzrušení a lehkomyslné zábavy. Golden úpřimně a bez přikrášlování líčí život gigolů i žen, které využívají jejich služeb.

Barbara Nesvadbová - Pohádkář - kniha vypráví o mladé ženě Karle, která se snaží najít ideálního partnera a nového otce pro své děti. Když se zdá, že okouzlující Mára bude ten pravý, na scénu přichází právnička Dana, která vše zkomlikuje.

Sandra Brown - Adamův pád - Lila Masonová vynikající fyzioterapeutka sleduje jak se její sestra vdala, měla děti a ona veškerou energii věnuje pacientům. Adam je těžký případ, přesto je odhodlaná mu pomoci k návratu do normálního života, i když sama tím hodně ztrácí.

Barbara Woodová - Strážkyně tajemství - Tonina zdědila po matce posvátnou knihu, která skrývá tajemství rodu a jeho budoucnost. Ví, že musí splnit své poslání  a odhodlaně kráčí vstříc osudu.

     Tolik novinky ve fondu naší knihovny na závěr letošního roku.

2. 12. 2008

Zahájení adventu

V neděli 30. 11. 2008 v 15,30 hodin bude na návsi v naší obci kulturní program,  připravený čtenáři naší knihovny, k zahájení adventu a po té bude rozsvícen vánoční strom, který nám bude zářit po celou dobu adventu a Vánoc. Těšíme se na vaši účast Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit viz. www.obec-jevisovka.cz

 27. 11. 2008 

 

 Den pro dětskou knihu 2008

Místní knihovna se zapojila do II. ročníku celostátní akce SKIP 

Den pro dětskou knihu 2008  pro děti a rodiče připravila:

soutěž o nejhezčí záložku do knihy, znalostní soutěžní kvíz, turnaj v pexese pro nejmenší čtenáře

dětem nabízí: bezplatnou registraci nových čtenářů, amnestii dlužníků

Těšíme se na naše čtenáře v sobotu 29. 11. 2008 od 15 - 18 hodin.

 19. listopadu 2008 

 

Výsledky soutěže Co víš o Jevišovce ?

      Této soutěže se zúčastnilo celkem 8 čtenářů. Nejlépe se umístila Bára Matulková, která svou rodnou obec zná velmi dobře a v testu s 10 otázkami neměla žádnou chybu. Na druhém místě s jednou chybou se umístila Pluskalová Maruška a Streška Jan, tři chyby v testu měl Petr Bedán a David Šídlo.Test se 4 chybami odeslal Jarek Spodný a Zdeněk Hampl, nejvíce chyb měl Ladík Šídlo. Snad touto zajímavou formou naši čtenáři obdrželi informace, které dosud o své obci neměli. 

14.10.08

 

6. – 12. října 2008  Týden knihoven – 12. ročník

 

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto opět dává dostatečný prostor naší fantazii, abychom se jej chopili z různých úhlů a připomněli všeobecně známou věc – ne všichni si ji však zcela uvědomují – že bez knihoven to ani v digitálním věku nebude možné, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat.

 

 

Knihovna – rodinné stříbro

 

    Naše knihovna připravila pro čtenáře na celý týden od 6. do 11. října následující akce :

              Výstavu knih českých autorů z fondu naší knihovny

              Výstavu díla Karla Čapka

              Denně akce u internetu pro všechny účastníky

              Knihovna pro celou rodinu – maminky, tatínkové s dětmi budou vítáni ve středu 8.10. od 17-19 h.

             Přiveď kamaráda – zaregistrovaný čtenář, který přivede nového čtenáře v tomto týdnu do knihovny

                                            a ten se zaregistruje – obdrží každý malý dárek a bezplatné členství v knihovně 

              Amnestie dlužníků – všem, kteří mají platit upomínku bude tato odpuštěna, pokud v tomto týdnu  

                                                 vrátí  vypůjčené knihy a časopisy 

     Knihovna bude otevřená v pondělí, v úterý a v pátek od 17 – 18 hodin, ve středu, ve čtvrtek od 17 – 19 hodin a v sobotu v dobu obvyklou od 15 – 17 hodin.

 

 

Knihovna roku 2007 

Ačkoliv od vyhodnocení knihoven v soutěži Knihovna roku 2007 uplynulo již několik měsíců, právě dnes jsme obdrželi od knihovníků Hany a Miroslava Bláhových z Místní knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou DVD  ze slavnostního vyhodnocení knihoven v pražském Klementinu. Protože se tohoto vyhodnocení zúčastnila také naše knihovnice spolu se starostou, místostarostou a kronikářkou naší obce a naše knihovna byla oceněna, mají čtenáři možnost si toto DVD zapůjčit a podívat se na toto slavnostní vyhodnocení knihoven.Požádejte o zapůjčení DVD  knihovnici.

24.7.2008 

 

Opět nové knihy pro všechny čtenáře

Snad každý opravdový čtenář uvítá ve své knihovně nové knihy.

Z těch nejnovějších uvádíme:

 • Upravujeme zahradu, Přenosné rostliny, Netřesky, Upravujeme hroby, Prostorové obrázky, Strážce vysutých zahrad a Boj o poklad velkých pyramid
 • Krajinou domova I. a II. díl, Všechno v popřádku slečno Karpíšková, Dokud jsme nažovu, Magorie, Postel na nebesích, Růže bez trnů, Mít někoho rád, Když život bolí, Sólo pro plavčíka, Princip bumerangu atd.
 • Vítězství nadosah, Mary ty jsi mazaná

Také s výměnou souboru výměnného fondu, který by měl proběhnout v příštím týdnu budou mít čtenáři možnost vybírat z velkého množství novinek. Těším se na vaši návštěvu v dobu obvyklou: ČT 17-19 h, SO 15-17 .

24.7.2008 

 

10 nejlepších dětských čtenářů za posledních 100 dnů.

Na základě statistiky jsem vyhodnotila dětské čtenáře, kteří nejčastěji navštívili knihovnu za posledních 100 dnů podle počtu výpujček:

1. Kubišová Anna Marie 45

2. Mandíková Nikola 36

3. Streška Jan 34

4. Majerská Soňa 27

5. Pluskalová M. a Tisoňová D. 24

6. Matulková Barbora 22

7. Danihelová Šárka 13

8. Vlčková Renata 12

9. Wernerová N. a Kubiš M. 11

10. Bedán Petr 10

Věřím, že se přidají další čtenáři. Hlavně o prázdninách budou mít více času na hezkou knihu. Proto knihovna bude otevřená v dobu obvyklou a to vždy ve čtvrtek od 17 - 19 hodin a v sobotu od 15 - 17 hodin.

17.6.2008

 

Nové knihy

Blíží se velké prázdniny, proto jsem připravili pro naše čtenáře nové knihy různých žánrů: naučné knihy pro děti i dospělé:

 • Přírodní parky
 • Pohled do vesmíru
 • Průkopníci vědy a techniky
 • Zeměpisná encyklopedie

Pro nejmenší čtenáře :

 • Prázdniny s vlčaty - pohádky z večerníčku
 • Pohádky poštovských panáčků
 • Další pohádky ze statku strýce Josefa

Ženám a dívkám jsou určeny :

 • Vzájemné prolínání
 • Anna a tři králové
 • Duhová touha
 • Touhy pubertální stařeny
 • Hra na třetího
 • Polyxena

Napínavá četba pro všechny, které zajímá:

 • Hvězdář se stříbrným nosem
 • Šlechetná duše
 • Dar lásky
 • Po nás potopa
 • Ostrov stálého štěstí
 • Smrt jim sluší
 • Plavci
 • Tajemství

Každý čtenář si vybere hezkou a zajímavou knihu na prázdniny či dovolenou..

7. 6. 2008

 

 

 

Oslava MDD

V sobotu 31. 5. 2008 oslavíme v naší obci Mezinárodní den dětí. Také naše knihovna se zapojí do svátečního odpoledne a nabídne dětským čtenářům den otevřených dveří, aby také děti, které dosud nejsou čtenáři zaregistrovanými měli možnost knihovnu navštívit a popř. se zaregistrovat. Pro děti do 15 let bude tato registrace z d a r m a ! Protože oslava začíná v 15 hodin, knihovna bude otevřená až od 17 do 18 hodin.

28. 5. 2008

 

Výsledek literárních testů pro čtenáře

„Březen-měsíc knihy a