Jevišovka
Naposledy aktualizováno: 11.5.2010

Místní knihovna Jevišovka se nachází v 1.pat?e budovy obecního ú?adu.

Výpůj?ní doba :   úterý a ?tvrtek od 17 - 19 hodin
POZOR ZM?NA !!! sobota od dubna do zá?í od 17 - 19 hodin
                        od ?íjna do b?ezna v sobotu od 15 - 17 hodin

On line katalog knihovny najdete na adrese:www.knihovna.jevisovka.cz                                         e-mailová adresa knihovny zm?n?na: knihovna@jevisovka.cz